Pensioenadvies

Q+K adviseert ondernemers, Directeur Groot Aandeelhouder (DGA’s) en werknemers over alle mogelijk denkbare pensioenvraagstukken. Wij stellen ons ten doel het ingewikkelde onderwerp pensioen levendig en begrijpelijk te maken. Een helder verhaal over pensioen.

Financiƫle- en/of pensioenplanning

Financiële- en/of pensioenplanning biedt inzicht in de financiële levensloop. Een financiële planning laat zien welke gevolgen diverse gebeurtenissen hebben op het inkomen en de ontwikkeling van het vermogen. Gedacht kan worden aan huwelijk, geboorte, echtscheiding, verhuizen, bedrijfsoverdracht, arbeidsongeschiktheid, stoppen met werken, overlijden. Al deze gebeurtenissen hebben invloed op uw financiële situatie en daarmee op uw financiële planning. Een financiële planning doorloopt verschillende levensfases en geeft houvast bij het maken van financiële keuzes.