Pensioenadvies

Q+K adviseert werkgevers, ondernemingsraden en personeelsvertegenwoordigingen bij het beantwoorden van alle mogelijk denkbare pensioenvraagstukken.
Gedacht kan worden aan het opzetten, verlengen en/of wijzigen van pensioenregelingen. Ook adviseren wij over de werkingssfeer van pensioenfondsen. Moet de onderneming op grond van haar activiteiten verplicht deelnemen aan een pensioenfonds? Wij stellen ons ten doel het ingewikkelde onderwerp pensioen levendig en begrijpelijk te maken. Een helder verhaal over pensioen.

Pensioencommunicatie

Q+K helpt werkgevers bij communicatie over de pensioenregeling. Denk bijvoorbeeld aan presentaties voor groepen werknemers en pensioengesprekken met nieuwe werknemers. De wijze van communicatie kan worden afgestemd op de wensen van de werkgever. Wij stellen ons ten doel het ingewikkelde onderwerp pensioen levendig en begrijpelijk te maken. Een helder verhaal over pensioen.

Pensioenadministratie

Q+K beheert de pensioenadministraties van haar klanten. Wij voeren wijzigingen door en controleren de facturen en documenten van de pensioenuitvoerder. Daarnaast informeren wij de werkgever over ontwikkelingen (bijvoorbeeld wetswijzigingen) die gevolgen hebben voor de pensioenregeling.