Premievergelijk

Ondanks dat de kwaliteit van onze adviezen en dienstverlening op 1 staat, merken wij dat klanten bij aanvang met name geïnteresseerd zijn in de kosten. Vaak wordt daarom bij klanten met lopende schadeverzekeringen gestart met een premievergelijk. Bij een premievergelijk brengen wij tegen lage kosten de volledige schadeverzekeringsportefeuille in beeld. Op basis van gelijke uitgangspunten en voorwaarden vragen wij bij concurrent verzekeraars offertes op. De uitkomsten van de offertes zetten wij tezamen met de huidige schadeverzekeringen in één overzicht, het premievergelijk. Duidelijk wordt of het financieel loont om eens over te stappen naar een andere verzekeraar. Het overzicht kan ook gebruikt worden om de huidige verzekeraars te verzoeken de premies te verlagen. Opmerkelijke zaken en/of onvolkomenheden die ons direct opvallen zullen wij uiteraard laten weten.